Suggestiv audiovisuell Lapplandsresa

MUSIK
Radions symfoniorkester i Finlandiahuset 27.10. Dirigent: Jan Söderblom. Tapio Tuomelas musik till Teuvo Puros stumilm Noidan kirot.

Rundradions lovvärda satsning på ny musik till inhemska stumdilmsklassiker har hunnit fram till opus 2 och liksom senast är det en Teuvo Puro-film som står i blickfånget. För ett år sedan gav Harri Vuori sin syn på Ollin oppivuodet, nu har Tapio Tuomela tonillustrerat Puros näst sista film, Noidan kirot (1927).

Det är en suggestiv, om än även för sin tid rätt teatralisk filmatisering av Väinö Katajas Lapplandsroman, med såväl den urgamla konflikten mellan samer och nybyggare som en hel del hokus-pokus med schamanen Jantukkas sekeltrotsande förbannelse i fokus.

Och visst känns Tuomela på många sätt optimal för uppdraget. Han har en kontaktyta till både Lappland och etnomusik och även om han håller igen onödigt mycket på den sistnämnda punkten – trolltrummorna ljuder förvånsvärt sparsamt – fångar han i sitt 77 minuter långa partitur många väsentliga dimensioner av filmens uttrycksmässiga universum.

Då Tuomela dessutom hör till de estetisk mer flexibla av våra ex-modernister och omedelbart i inledningstexterna anger tonen à la gammal god filmmusikexpressionism är det bara att slappna av och låta sig föras med på den fantasieggande audiovisuella resan.

Tuomela hänger sig aldrig åt övertydligt illustrerande utan strävar i ställer efter att med relativt enkla medel skapa tydligt etablerade grundstämningar som han sedan, på beprövat vis, skickligt varierar och spelar ut mot varandra.

Det fanns passager som eventuellt kunde ha kalibrerats bättre och kanske kunde Tuomela utan att för den skull ge ens lillfingret åt Hollywood ha låtit den melodiska ådran flöda mer ymnigt inom ramen för en mer genomarbetad ledmotivapparat, men i det stora hela handlade det om en lika välklingande som smidig musikalisk beledsagning.

Jan Söderblom hör till våra många utmordentligt kompetenta dirigenter som får nöja sig med smulorna från huvudstadsregionens orkesterbord och gjorde, när han väl fick chansen, ett alldeles utmärkt jobb som synkronisatör, repetitör och domptör.

Mats Liljeroos